f t g m
  • ROBOTY ZIEMNE

  • ROBOTY ROZBIÓRKOWE

  • RENOWACJE I ODBUDOWY POWIERZCHNI HAL REMONTOWYCH

  • BUDOWA DRÓG

  • PRACE MELIORACYJNE

ALSBUD

Jesteśmy przedsiębiorstwem budowlanym z wieloletnim doświadczeniem,
specjalizującym się w zakresie budowy i remontów nawierzchni drogowych.
Nasza firma posiada potencjał techniczny i sprzętowy zapewniający
płynną i terminową realizację w najwyższym standardzie jakości robót
z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.
Nasi Klienci postrzegają nas jako rzetelnego, uczciwego i profesjonalnego partnera.

Copyright © 2016 - Alsbud Sp. z o. o.