f t g m
  • ROBOTY ZIEMNE

  • ROBOTY ROZBIÓRKOWE

  • RENOWACJE I ODBUDOWY POWIERZCHNI HAL REMONTOWYCH

  • BUDOWA DRÓG

  • PRACE MELIORACYJNE

CIENKIE WARSTWY ASFALTOWE

cienkie  
     Specjalistyczne przedsiębiorstwo budownictwa drogowego

     GBP postawiło sobie za cel przyczynić się do wydłużenia
     żywotności i
zachowania substancji istniejącej sieci drogowej.

 


     Kluczem do sukcesu jest nowoczesna, ekologiczna i bardzo
     opłacalna metoda, której skuteczność potwierdziła
     dwudziestoletnia praktyka

I. Doradztwo Przy wszystkich decyzjach, przy dopasowaniu potrzeb do istniejących funduszy, GBP może być tym partnerem, który pomoże Państwu podjąć możliwie najlepszą, zarówno w aspekcie jakości, funkcjonalności jak i kosztów. Jako firma zajmująca się naprawą nawierzchni jezdni przy pomocy cienkich dywaników wnosimy ze sobą dwudziestoletnie doświadczenie. Dalsze dziesięć lat doświadczeń wiąże się z wypełnianiem kolein na drogach o największym obciążeniu. Do tego dochodzi następnych dziesięć lat w poszukiwaniu maszyn własnej konstrukcji.
II. System
W celu dokonania wysokiej jakości naprawy nawierzchni jezdni GBP proponuje metodę
"Cienkich dywaników z zimnego asfaltu". Dlaczego? Od wielu dziesiątków lat szkody w nawierzchni jezdni usuwano prawie wyłącznie przez nakładanie ciągle nowych warstw asfaltu. Masa układana na zimno znana jest w drogownictwie już od połowy lat trzydziestych (szlemy Oberbacha). Były one doskonałe jakościowo. Miały tylko jeden mankament: musiały schnąć na jezdni.Potrzeba było na to pięć godzin nieprzerwanie dobrej pogody. Dopiero po upływie tego czasu można było wznowić ruch. To jedyny powód, dla którego metoda ta nie znalazła uznania. Od tego czasu GBP intensywnie pracował nad rozwiązaniem tego problemu. Aż znalazł odpowiedź. Dzisiaj przy układaniu mikrodywanika na zimno można już po 20 minutach wznowić ruch. GBP stworzył ku temu warunki: przez zastosowanie emulsji, których wiązanie nie jest uzależnione od pogodyi które można przetwarzać w sposób ciągły przez wyselekcjonowanie najlepszych minerałów o najbardziej odpowiednim uziarnieniu przez wysoko wykwalifikowaną przez ścisłe przestrzeganie reżimu technologicznego i ciągłą kontrolę jakości składników masy przez stworzenie własnego laboratorium badawczego, które opracowuje dokładne receptury i przeprowadza badania jakości.Szczególnie ważnym elementem jest spaw roboczy ->


Mikronawierzchnia w technologii "SLURRY SEAL"
Pięć najważniejszych zalet

 
 
Mikronawierzchnia Slurry Seal (SS) jest cienką warstwą z zimnego asfaltu stosowaną głównie do napraw nawierzchni asfaltowych i betonowych, wypełniania kolein, ubytków spowodowanych wietrzeniem oraz innych zmian związanych ze zużyciem nawierzchni. Najważniejsze zalety SS to:
 
 1. Szybkość układania a przez to małe ograniczenia ruchu.
  Można zaobserwować jak rośnie droga. W ciągu godziny przybywa ok. 1000-1200 m drogi o szerokości od 3,00 do 3,75 m. Wiązanie masy jest tak sterowane, że po upływie 20 do 40 minut można wznowić nawet ruch ciężarówek.
 
2. Ekologiczność i możliwość ponownego użycia.
  Przy systemie SS nie występują niedogodności wywołane nieprzyjemnym zapachem, wysoką temperaturą czy spalinami. W celu stłumienia hałasu można na życzenie zastosować SS z tzw. efektem szeptowym. Dodatki uszlachetniające występujące w masie są całkowicie nieszkodliwe dla środowiska, a przez niewielkie zużycie materiału i energii chroni się jego zasoby. SS nadaje się ponadto do powtórnego użycia (Remix i Repave).

 

3. Długa żywotność i podwójna gwarancja.
  Dzięki doświadczonej załodze, rygorystycznym normom jakościowym dla składników mieszanki, ciągłej kontroli na budowie i w laboratorium, GBP może zagwarantować wysoką jakość mikrodywaników SS dając dwuletnią gwarancję, o rok dłuższą niż przewidują przepisy.

 

4. Trwała szorstkość.
  Mikrodywanik SS wykazuje zarówno maksymalną szorstkość początkową jak również trwałą mikroszorstkość ziarna.
 
5. Korzystna relacja ceny do usługi.
  Zabiegi regeneracyjne zmierzające do utrzymania wartości substancji drogowej przy użyciu dywanika SS charakteryzują się wysoką żywotnością i wymierną poprawą jakości nawierzchni, a przez to są bardzo opłacalne.
 


"Szerokiej drogi" po 20 minutach - czyli technika, która się za tym kryje

 »  Zwrotność: układarka Mixtrac
  Układanie dywaników SS odbywa się za pomocą maszyn i urządzeń skonstruowanych w tym celu przez firmę GBP. Układarka Mixtrac łączy w sobie część jezdną z silosem i mieszalnikiem. Do niej doczepione są sanie rozścielacza. Mieszalnik z podwójnym wałem oraz hydrauliczne sterowanie umożliwiają precyzyjne dozowanie składników mieszanki i ich dokładne wymieszanie. Zwrotne pojazdy przegubowe o ładowności 10-22 t umożliwiają szybkie tempo prac, tak charakterystyczne dla techniki GBP, zarówno w mieście jak i w strefie pozamiejskiej.
 
 »  Specjalne rozścielacze.
  To jest też własne rozwiązanie GBP, umożliwiające (przy pomocy mieszadeł) homogeniczne rozścielanie rotującej masy. Do dyspozycji mamy rozścielacze dla różnych szerokości jezdni i celów użycia np.: dla wypełniania kolein w formie V, ruchome o prostej przedzielonej belce, w połowie dla profili dachowych, i nieruchome o dużej dokładności dla dobrze wyprofilowanych dróg. W ten sposób, przy jakości gwarantowanej przez SS można spełnić każde niemal życzenie; od wypełnienia kolein czy zamknięcia profilu aż po układanie warstw ścieralnych łącznie z podprofilem.
 
 »  Slurry Seal z emulsją Ralumac.
  Mikronawierzchnia SS składa się z: miałów kamiennych 0/2 oraz grysów 2/5, 5/8 i 8/11, jak również ze specjalnej emulsji wyprodukowanej z bitumu B 80 z dodatkiem lateksu i środków adhezyjnych. System emulsyjny opiera się na lepiszczu Ralumac ®, którego przydatność i doskonatą jakość potwierdziło 20-letnie doświadczenie
 
 »  Od ciekłej mieszanki do utwardzonej mikronawierzchni - czyli jak to się dzieje.
  Faza mieszania jest płynna i krótka, bo trwa tylko 10 sekund. Wszystkie składniki są zmagazynowane w układarce Mixtrac: minerał, emulsja bitumiczna, cement, woda i środki sterujące. W celu wymieszania wody z bitumem stosuje się emulgatory. Emulsja MSK zawiera 65% lepiszcza zemulgowanego na bazie B 80 E. Dodatkiem poprawiającym jakość jest lateks i co najmniej 1% dodatków adhezyjnych. W ten sposób powstają mikroskopijnie małe cząsteczki bitumu z wodą. Tak rozcieńczoną emulsję ujednolica się ze wszystkimi innymi składnikami w mieszalniku, a następnie jako papkowatą masę układa na drodze. Przy dokładnie sterowanym procesie mieszania i wiązania emulsja powleka minerał od miału aż po grys bitumem i skleja trwale wszystkie cząsteczki. Woda zostaje wyparta i po prostu odpływa. Wyciekająca jasna woda poprocesowa jest neutralna dla środowiska. Cały proces przebiega w ciągu ok. 20 minut: od wymieszania składników w maszynie poprzez optymalne sklejenie i rozciąganie poza granicę plastyczności aż do stwardnienia całej masy w sobie i związania z podłożem. Od temperatury +4°C aż do największych upałów letnich można bezproblemowo sterować przebiegiem procesu i prowadzić prace drogowe. Duża w tym zasługa laboratorium badawczego GBP.
 

 

Zapewnienie wysokiej jakości przez laboratorium badawcze GBP

 

  Dzięki wieloletnim próbom we własnym laboratorium znaleziono odpowiednie mineratły (miały kamienne i grysy szlachetne), a przede wszystkim składniki emulsji. GBP ustalił ich parametry jakościowe, stosunki ilościowe oraz stopnie aktywności. Mikronawierzchnia systemu GBP opiera się na tych wartościach. Wiedza ta uzupełniana jest ciągle przez doświadczenia praktyczne. Dokładne receptury gwarantują niezmienną wysoką jakość mieszanki SS.
 
 »  Kryteria wypełniacza
  W celu dokonania precyzyjnej oceny wypełniacza niezbędne są dane na temat jakości kamieniołomu i stanu technicznego kruszarek. Odpowiedni urobek i odpowiedni proces łamania kruszywa muszą doprowadzić do powstania grysów szlachetnych i poprzez dalsze łamanie do miałów kamiennych. Takie miały zawierają wtedy wypełniacze, które nie zawierają zanieczyszczeń materiałem pęczniejącym - ważny wymóg jakościowy dla SS.
 
 »  Minerał wyszukany zgodnie ze świadectwem jakości
  Minerał dla SS wyselekcjonowany jest zgodnie ze świadectwem jakości. Materiał musi mieć potwierdzony dowód jakości, że spełnia wymogi dla warstw asfaltowych przewidzianych dla dużego obciążenia. Idealna jest wielkość ziarna 2/5, 5/8 i 8/11. Skład mieszanki minerału dozowany jest w kamieniołomie w sposób ciągły: miał kamienny za pomocą wagi taśmowej, grys przez dozownik. Próbki kontrolne z mieszanki pobiera się w kamieniołomie z taśmociągu.
 
 »  Jakimi cechami musi odznaczać się emulsja dla mikronawierzchni SS?
  Do produkcji emulsji bitumicznej dla SS nadają się tylko lepiszcza o wysokiej jakości. Emulsja do procesu ma współczynnik kwasowości pH 1 -3,5. Emulgator stosowany do produkcji emulsji jest jednocześnie termicznie stabilnym, amfoterycznym środkiem adhezyjnym. Stosując zmodyfikowane lepiszcze z dodatkiem środków uszlachetniających uzyskuje się optymalne usieciowienie w obrębie wypełniacza. Podczas wiązania mieszanka przykleja się do podłoża. Charakterystyczne wierzchołki grysu przedostają się przy układaniu na powierzchnię tworząc pożądaną szorstkość początkową

Copyright © 2016 - Alsbud Sp. z o. o.