f t g m
  • ROBOTY ZIEMNE

  • ROBOTY ROZBIÓRKOWE

  • RENOWACJE I ODBUDOWY POWIERZCHNI HAL REMONTOWYCH

  • BUDOWA DRÓG

  • PRACE MELIORACYJNE

SZYBKOWIĄŻĄCE ZAPRAWY CEMENTOWE ERGELIT

Oszczędności czasowe z korzystania z zapraw przy kanalizacyjnych pracach naprawczych

 

Budowa i naprawy sieci kanalizacyjnych.

Od końca XIX wieku są budowane sieci kanalizacyjne. Wiele z nich wymaga naprawy po upływie 50-100 lat używania. Niektóre z części sieci kanalizacyjnych ulegają znacznemu uszkodzeniu bądź zniszczeniu. Do naprawy tych szkód stosuje się w Europie od 1982 roku opisane poniżej suche zaprawy ERGELIT. Wszystkie zaprawy ERGELIT charakteryzują się wysoką odpornością na agresywne związki, występujące w ściekach.Przy rozwoju zapraw ERGELIT brano pod uwagę szczególne trudności techniczne przy pracach w trudno dostępnych i zwężających się przestrzeniach.


Murowanie elementów sieci kanalizacyjnych.


ERGELIT Zaprawa "Studzienkowa" jest zaprawą murarską do zastosowań o najwyższych wymaganiach. Charakteryzuje się odpornością na siarczany, szczelnością i wysoką trwałością. Z tą zaprawą każda wymurowana studzienka będzie przez następne dziesięciolecia solidnie spełniać swoje zadania.Procedura stosowania KS-ASS

KS-ASS jest systemem naprawczym dla studzienek do 10 metrów głębokości. KS-ASS może wykorzystywać dowolne zaprawy ERGELIT: Kombina KS1, CS2, KS2a, KS2b lub KT. Zalecana grubość natryskiwania minimum 5 milimetrów. Dzięki temu możliwa jest nie tylko ochrona przed erozją, lecz także statyczne wzmocnienie studni.

Uszczelnianie rur

Dzięki jednokomorowemu wkładowi doprowadzenie zapraw Kombina i lub Kombina iS jest ułatwione, zaprawa Kombina i jest przez swoją tiksotropię idealną zaprawą iniekcyjną, która stabilizuje uszkodzoną rurę i wypełnia każdą wolną przestrzeń.

1. ERGELIT Kombina i
2. Wkład
3. Doprowadzenie zaprawyUszczelnianie studzienek i dostępnych rur


Przy procesie iniekcyjnym zaprawa ERGELIT Kombina i uszczelnia studzienki i dostępne elementy pewnie i na długi czas. Także przy silnie płynącej wodzie gruntowej zaprawa ERGELIT Kombina i nie zostanie wypłukana.
Zaprawa ERGELIT Kombina 10 szybkouszczelniająca zamyka wypływy wody jest stosowana także pod wodą. Zaprawa ERGELIT Kombina 10 szybkouszczelniająca wytwarza szczelną, wodoodporną powierzchnię. Przy dużych wypływach wody zaprawę ERGELIT Kombina 10 szybko-uszcelniającą należy wcisnąć w odwiert lub miejsce awarii (w strumień wody) i tak długo przytrzymywać aż zaprawa stanie się twarda, a wypływ zostanie powstrzymany.


Zaprawa ERGELIT Kombina 10 F uszczelnia najmniejsze wypływy wody w kilka sekund. Zaprawa ERGELIT Kombina 10 F rapid może być stosowana tylko na sucho. Razem z zaprawą ERGELIT Kombina 10 S spezial rozwiązuje problem w kilka minut. Kombina 10 S spezial uszczelnia długotrwale wypływy wody i przy niewielkim dozowaniu przyspiesza działanie wszystkich pozostałych zapraw firmy ERGELIT.
Naprawa dna


Zastosowanie zapraw ERGELIT Kombina KS 1(ścieki domowe, odpływy) lub ERGELIT Kombina KS 2 (ścieki przemysłowe) -skorodowane dna mogą być szybko i długotrwale naprawione. Po gruntownym oczyszczeniu wodą pod wysokim ciśnieniem dno jest reprofilowane za pomocą urządzenia kalibrującego i przy użyciu zaprawy
ERGELIT Kombina KS.

Reprofilacja

Zaprawa Kombina i stosowana jest do reprofilowania całego przekroju poprzecznego kanału. Zaprawa jest aplikowana pod ciśnieniem w każdą część kanału. Specjalny aplikator służy jako komora ciśnieniowa i jest stale zaopatrywany poprzez gumowe węże w świeżą zaprawę Kombina i.

1. ERGELIT Kombina i
2. Wąż z zaprawą
3. Winda linowa
4. Jednostka sterująca
5. Gąbka
6. Wkład kalibrujący
7. Kierunek przemieszczania się

Proces nawarstwiania

Aby cały kanał otrzymał nową powłokę, rozwiązaniem jest proces spryskiwania-murowania zaprawami ERGELIT Kombina KS 1 lub KS 2, KS 2a, KS 2b o grubości warstw od 5 do 40 milimetrów.

1. Dopływ wody
2. ERGELIT Kombina KS
3. Gotowa zaprawa ERGELIT
4. Pompa
5. Stanowisko dozowania
6. Bęben z wężem
7. Generator
8. Powietrze


Fugowanie murów


Fugowanie pod ciśnieniem zaprawą ERGELIT Kombina i zapewnia długą żywotność starych konstrukcji murów. Oczyszczona fuga jest wypełniana pod ciśnieniem szczelnie i długotrwale odporną na erozję zaprawą Kombina i. Zaprawy Kombina i spezial lub Kombina KS 1 są zaprawami klejącymi, którymi można przyklejać duże i małe płytki ceramiczne także w ciężkich warunkach. W naprawach ścieków domowych poleca się stosowanie zaprawy Kombina KS 1,
a przy przemysłowych Kombina KS 2.


Naklejanie małych i dużych płytek ceramicznych


Zaprawy Kombina i spezial lub Kombina KS 1 są zaprawami klejącymi, którymi można przyklejać duże i małe płytki ceramiczne także w ciężkich warunkach.
W naprawach ścieków domowych poleca się stosowanie zaprawy Kombina KS 1, a przy przemysłowych Kombina KS 2.


RELINING płynna zaprawa


Płynna zaprawa iniekcyjna nadaje się do wypełniania nośnych przestrzeni pierścieniowych przy wykorzystaniu rur typu HDPE.
Przestrzeń powstałą między istniejącym kanałem a plastikowym wkładem wypełnia się płynną zaprawą i uzyskuje w ten sposób wytrzymałą statycznie nośną przestrzeń pierścieniową.


Naprawa przyłączeń


Dzięki zaprawie ERGELIT Kanaltec iS lub Kanaltec CF połączenia są fachowo łączone i scalane z głównym kolektorem. Używając robota, połączenia dają się naprawiać przy silnym wypływie wody.

ERGELIT KURZLINER inspekcja telewizyjna

Zaprawą ERGELIT Kombina i można uszczelniać i stabilizować przewody ziemne o średnicy mniejszej niż 150 milimetrów. Zaprawa ta wdziera się we wszystkie przestrzenie, dziury, rysy, otwarte fugi i wypełnia je.

1. Stanowisko inspekcji telewizyjnej
2. Lina
3. Powietrze
4. Korek blokujący
5. Wózek z kamera
6. Wkład
7. ERGELIT Kombina GFB
8. Korek blokujący

Naprawa przyłączy domowych

1.Powietrze o ciśnieniu 1,0 bara
2.Pompa próżniowa z zaprawą
3.ERGELIT Kombina i
4.Wąż doprowadzająco - odsysający
5.Przyłącze domowe
6.Korek z przepustem
7.Korek blokujący
8.Główny kanałWarstwy wykańczające w budowlach inżynierii wodnej

Przy mechanicznie i wodnie obciążonych powierzchniach betonowych poleca się zaprawę ERGELIT Kombina 35 F. Ta szybko wiążąca zaprawa ma uziarnienie rzędu 3,5 i Włókna szklane umożliwiają wysoką odporność na zarysowania, spękania Kombina 35 F jest gotowa do obciążenia wodą po upływie około 8 godzin. Jest odporna na olej i nie przepuszcza wody zgodnie z normą DIN 1045.


Warstwy olejoszczelne

Właściwą zaprawą do olejo-szczelnego nawarstwiania w separatorach oleju, tłuszczu, zbiornikach zbierających lub procesach produkcyjnych jest Ergelit 35 olejoszczelna. Daje się ona natryskiwać lub nakładać ręcznie.


Zastosowanie zapraw ERGELIT

Kombina 10 S spezial-
do wypływów wodnych i przyspieszania działania innych zapraw
Zaprawa zalewowa-
do zalewania szalunków
Kombina S-
do szybkich napraw murów, fugowania płyt betonowych, murowania ram pokryw
Kombina 10 F szybko uszczelniająca- uszczelnianie wypływów wody
Kombina KS-
do murowania, fugowania, nawarstwiania, natryskiwania oraz napraw płyt kamiennych; szybkoschnąca wysoka odporność na erozje
Kombina 10 F rapid-
superszybka zaprawa do uszczelniania wypływów wody (10 sekund)
Kombina i-
zaprawa iniekcyjna do powierzchniowych uszczelnień
Zalewowa-iniekcyjna-
przy reliningu dla bardzo długich odcinków
Zaprawa studzienkowa-
do murowania kanałów i studzienek
Kombina KTF-
wysoko trwała zaprawa do nawarstwiania wzmocniona włóknami
FLEX-
do fugowania i nawarstwiania
Kombina KT-
wysoko trwała zaprawa do nawarstwiania
  Kombina i spezial-
do klejenia w kanałach, szczególnie godna polecenia przy płytkach ceramicznych
 

 

Copyright © 2016 - Alsbud Sp. z o. o.